De kwaliteit van Nederlands riet

8 Juli, 2016 12:15

In Nederland hebben we van oudsher een rietcultuur. Dit is ontstaan doordat men de materialen gebruikte die in de directe omgeving voor handen waren. Zo was hout, turf en riet ruim aanwezig in ons land. Bij de Rietdekkerij gebruiken we uitsluitend Nederlands riet voor het maken van onze daken.

Na de laatste ijstijd bleef een laag keileem achter. Dit is een mengsel van keien, grind, zand en leem. Water bleef op deze laag liggen. Afgestorven plantenresten die in het water terecht kwamen zorgden voor veenlagen die tot wel 4 meter dik waren. Vanaf de 15e eeuw werd deze laag afgegraven en gebruikt als brandstof het verwarmen van huizen in Holland. De grond die overbleef na het opgraven, bleek een goede bodem te zijn voor het groeien van riet. Hier ontstonden dan ook uitgestrekte rietvelden, die we nu maaien voor onze rieten daken.

Kwaliteitsfactoren

Riet maakt vanuit het wortelstelsel elk jaar nieuwe stengels. Als er niet gemaaid wordt, blijft het oude overjarige riet staan en gaat de kwaliteit achteruit. Om dit tegen te gaan is elk jaar maaien van groot belang.

 Riet groeit in de overgang van water naar land. Het groeit het beste op grond met een hoog percentage zand met schoon zoet water. De rietsnijders van wie wij het riet afnemen beheren het waterpeil van de rietvelden. In het groeiseizoen staat er een laag water op de velden. Als het riet gesneden wordt (januari – april) verlagen de rietsnijders het waterpeil, zodat het riet zo laag mogelijk bij de grond wordt afgesneden. Hier zit het hardste deel van de stengel. Dit gedeelte van het riet wordt voornamelijk gebruikt voor het leggen van rieten daken. Het gebruiken van het hardste gedeelte van de stengel zorgt ervoor dat de rieten daken langer mee gaan en minder onderhoud nodig hebben.

Waarom riet uit Nederland?

Voor het leggen van daken wordt riet uit Nederland gebruikt. Dit heeft te maken met de volgende punten:

-          De kwaliteit van het Nederlandse riet heeft zich al eeuwen bewezen.

-          Een cultuurlandschap wordt in stand gehouden.

-          Minder transportvervuiling: dit riet hoeft geen duizenden kilometers te reizen.

Waarom geen buitenlands riet?

In de praktijk zien we dat woningen gedekt met buitenlands riet - op een enkele uitzondering na - meer onderhoud nodig hebben om de verwachte levensduur van een Nederlands rieten dak te kunnen halen. De Rietdekkerij werkt liever met duurder riet uit Nederland, dat we elk jaar zelf kunnen controleren en waar de kwaliteit zich van bewezen heeft. Op de lange termijn verdient deze keuze zich ruimschoots terug dankzij minder onderhoud en een langere levensduur.

 Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw huis? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag met het herstellen of het leggen van een rieten dak.

< De voordelen van een rieten dak Herstellen van rieten daken >