Onderhoudskosten aftrekbaar bij uw belastingaangifte

5 Augustus, 2014 11:05

Bent u momenteel eigenaar van een monumentaal pand met een rieten dak? Dan kunt u de onderhoudskosten van een rieten dak opgeven als aftrekpost bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

Op dit moment kunt u alle onderhoudskosten die u maakt voor uw rieten dak voor max. 80% opgeven bij de belastingdienst. Het is hierbij belangrijk dat u weet wat er precies onder de term “onderhoud” wordt verstaan. Zo kunt u bijvoorbeeld stuc- en schilderwerk niet opgeven als onderhoudskosten. Hier komen wij later in dit artikel op terug.

 

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de aftrekpost?

Het is belangrijk dat u particulier eigenaar bent van een monumentaal pand. Daarnaast dient het pand ingeschreven te staan bij het Rijksmonumentenregister. In dit monumentenregister zijn o.a. de volgende onderdelen opgenomen:

  • Monumentnummer
  • Omschrijving van het monument
  • Kadastrale aanduiding
  • Inschrijvingsgegevens

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de aftrek alleen opgevoerd kan worden ten laste van uw belastbaar inkomen. Zoals u wellicht al gewend bent hangt de aftrekpost samen met de hoogte van uw inkomen.

 

Herken het verschil tussen verbetering en onderhoud

Voor de belastingdienst is er een groot verschil tussen een verbetering en het onderhoud van een rieten dak. De belastingdienst heeft als regel dat alle kosten die gemaakt worden ter verbetering van het monumentale pand, niet aftrekbaar zijn. De verbeteringen worden gezien als aanvulling en niet om de huidige staat van het rieten dak te behouden.

Heeft u al aangifte gedaan?

Dit is geen ramp. De belastingdienst geeft u de mogelijkheid om een gecorrigeerde aangifte of bezwaar in te dienen. Dit kunt u doen voor de aangifte van de afgelopen vijf jaar. Mocht de aanslag niet meer te corrigeren zijn,  dan heeft u altijd nog de mogelijkheid om een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen.

Bron: http://www.restauratiefonds.nl/Paginas/Belastingaangifte.aspx

< Een nieuw uniek project ontwikkeld door De Rietdekkerij Woonboerderij “De Hemel” >